SLUŠAJ ME

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija uputila je kantonalnoj Vladi inicijativu za organizaciju Sajma obrta i malog poduzetništva u Kantonu Sarajevo, kao važnog doprinosa promociji proizvoda obrtničke i srodnih djelatnosti, te jačanja i unapređenja saradnje i koordinacije obrtnika na domaćem i međunarodnom tržištu. Ovaj sajam bi trebalo pokrenuti u saradnji sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo, Obrtničkom komorom Federacije BiH, obrtničkim komorama drugih kantona i srednjim strukovnim školama sa područja Kantona Sarajevo.

U inicijativi stoji kako bi Kanton Sarajevo, koji se ponosi tradicijom zanatstva i obrta, u skorijem periodu morao napraviti prvi korak ka promociji obrtničke i srodnih djelatnosti i malog poduzetništva, a samim time i omogućiti lakši plasman proizvoda gore navedenih djelatnosti. Uz to, važnost obrta i malog poduzetništva u privrednom razvoju mora se uzeti u obzir kod pravljenja bilo kakve strategije privrednog razvoja.

„Nažalost, strukovne škole kod nas bilježe sve manje interesovanje učenika, pa bi se među posjetiocima sajma morali naći učenici i učenice završnih razreda osnovnih škola sa područja kantona, kako bi se barem dio njih motivirao i ohrabrio na upis u srednje obrtničke i strukovne  škole“, kaže Bešlija.