Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, uputila je na posljednjoj sjednici tog tijela inicijativu za postavljanje klupa na ulazu u pijacu Grbavica (na potezu ispred obližnjeg tržnog centra).

„S obzirom da je u toku završna rekonstrukcija ovog dijela saobraćajnice, na zahtjev građana MZ Grbavica I, predložila sam da se postavi nekoliko klupa. One će služiti – posebno građanima u starijoj životnoj dobi – za odmor nakon što obave kupovinu na pijaci“, kazala je Bešlija.

Bešlija smatra da je preveliki broj klupa postavljen u novoizgrađenom parku na Pofalićima, te predlaže da se jedan broj njih izmjesti sa Pofalića, i premjesti na Grbavicu, što će biti od koristi objema mjesnim zajednicama i građanima.