Vijećnici Naše stranke u OV Stari Grad – Vedran Grebo i Vibor Handžić podnijeli su na prošloj sjednici Općinskog vijeća tri inicijative koje se tiču pitanja upravljanja javnim površinama i reguliranjem saobraćaja.

Prva inicijativa upućena je vezana je za problem nelegalnih štandova, koje prodavci napitaka, suvenira i sličnih roba postavljaju, bez dozvola, na javnim površinama, čime se podstiču gužve i nanosi neposredna finansijska šteta budžetu Općine Stari Grad.

”S obzirom da je Općina Stari Grad vlasnik svih javnih površina, te da iste izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje godišnje prihode, tražili smo da se Općina uhvati u koštac sa ovom negativnom pojavom. Tražili smo i da nam se dostavi informacija o radu službe za inspekcijske poslove, konkretno da se kaže koliko je puta u tekućoj godini nadležna služba izašla na teren i koliko je prijava podneseno i koliko je kazni naplaćeno”, kazao je vijećnik Grebo.

”Podsjetivši Vijeće da je cijeli prostor Baščaršije proglašen nacionalnim spomenikom, te da nelegalni štandovi ugrožavaju kulturno-historijske vrijednosti – posljednji je primjer ‘okupiranog’ Sebilja – tražili smo i da nam se dostave posebni akti, koji propisuju izgled, funkcionalnost, gabarite i ostale karakteristike prodajnih štandova i tezgi, a ukoliko ne postoje da li stručna služba namjerava pristupiti izradi istih”, dodao je Grebo.

Druga inicijativa vezana je za problem velikog broja automobila, koji su godinama parkirani na istom mjestu u sklopu javne površine, a pri tome nisu ni registrirani.

”Mi smo, preko Stručne službe za investicije, komunalne i inspekcijske poslova, pokrenuli prema Ministarstvu saobraćaja KS-a, inicijativu da se ovaj problem počne sistemski rješavati, bilo kroz zakonske odredbe, posebne uredbe ili odluke. Jedan od naših prijedloga je da se vlasnicima takvih automobila da određeni rok da ih uklone, te da se osigura prostor za određenu vrstu deponisanja takvih automobila”, kazao je vijećnik Handžić

”Ukoliko vlasnici odbiju učiniti navedeno, to mogu učiniti nadležni kantonalni organi, a faktura za uklanjanje vozila i njegovog ‘ležanje’ na deponiji ispostavit će se vlasniku. Ako pak ni nakon određenog vremena vlasnik ne ukloni vozilo sa deponije, takvi automobili se mogu prodati auto otpadima na licitaciji. Naravno ovo je samo prijedlog, a optimalni model će, vjerujemo, predložiti i provoditi stručni organi. Važno je samo da se ovaj problem riješi”, zaključio je Handžić.

Trećom inicijativom vijećnici NS-a su tražili postavljanje novog saobraćajnog ogledala na raskrsnici ulice Muse Ćazima Ćatića i ulice Josipa Štadlera. Postojeće ogledalo na toj lokaciji je uništeno, tako da već godinama ne može služiti svojoj namjeni, čime je smanjen stepen sigurnosti učesnika u saobraćaju u toj ulici, koja je jedna od najfrekvetnijih ulica na području općine.