Naša stranka Mostar sinoć je u Pozorišnoj kafani upriličila diskusiju u čast ženama Mostara, gdje se sa gošćama, uspješnim ženama, razgovaralo na temu „Kako je danas biti žena u Mostaru“.

Uvodničarke u ovu temu bile su direktorica Westminster fondacije Nerina Čevra, profesorica na Univerzitetu Džemal Bijedić Fatima Trbonja i menadžerica u kulturi Marina Đapić, a cijelim skupom je moderirala predsjednica mostarskog odbora Naše stranke i članica Predsjedništva NS Irma Baralija.

„Nemam namjeru sutra da se smješkam cijeli dan i pasivno primam cvijeće, već pišem amandmane na Zakon o zaštiti porodica s djecom, jer se u njemu nanova diskriminiraju žene, po različitim osnovama. Bit ovog praznika je u borbi, ne u slavlju, posebno za društva koja su višestruko problematična kao što je ovo naše. Svi su diskriminirani po različitim osnovama, ali su žene dodatno, samo zbog toga što su žene. Hvala za cvijeće, ali idemo se zajedno boriti za naša prava“, kazala je Irma Baralija.

„Važni su primjeri uspješnih žena u politici, biznisu ili nekim drugim oblastima, ne samo da daju drugu perspetkivu i ukazuju da se može, koliko i društvenoj stvarnosti daju mogućnost da se problem sagleda sa jedne druge ženske strane. Aktivnijim uključivanjem žena u političke, društvene i ekonomske tokove, društvo crpi dodatna znanja i sposobnosti iz one svoje nepravedno zapostavljene polovice“, dodala je predsjednica NS Mostar.