U posljednje vrijeme svjedoci smo povećane aktivnosti političkih hobotnica koje grabe sve moguće pozicije od savjeta mjesnih zajednica do direktorskih mjesta u javnim preduzećima.

Tako je u januaru Gradsko vijeće dugo polemisalo o članu 96. Nacrta Statuta Grada Tuzla. Oni jesu izabrani da donose odluke, ali na ovom eklatantnom primjeru se vidi koliko su političke stranke na vlasti zastranile i žele kontrolu nad svakom pozicijom samo da bi na njih stavila svoje poslušnike/pripadnike.

Upravo ta nezajažljiva borba za pozicije i miješanje politike u svaku poru života predstavlja najveći razlog zaostajanja bh. društva. Sve je urađeno da se struka zaobiđe i da se lokalni politički moćnici pitaju za svaku poziciju. Tako je od odabira ministara, direktora, a sada i članova savjeta mjesnih zajednica.

Tako Sabahudin Imamović iz SDA u Nacrtu Statuta Grada Tuzla vidi priliku da za članove savjeta u onim mjesnim zajednicima gdje je SDA bila u većini postavi kadrove SDA. Dotični gospodin pri tome ne spominje niti jednu drugu kvalifikaciju koju bi taj član trebao imati. Jedini uslov je da je ga imenuje  stranka.

Šta ćemo sa 50% ljudi koji nisu izašli na izbore, ili šta ćemo sa onih koji pripadaju drugoj političkoj opciji? Oni za njega ne postoje, oni u ovom sistemu ne mogu biti niti na jednoj funkciji pa ni u savjetu mjesne zajednice. Hipotetički to znači da i ako si akademik i živiš u mjesnoj zajednici gdje je SDA pobijedila nisi podoban za tako važnu funkciju kao što je savjet mjesne zajednice.

Naša stranka smatra da se mora smanjiti negativan uticaj političkih partija na sve sfere života koje nemaju nikakve veze sa istim. Vrijeme je da imenovanja vodećih pozicija u bolnicama, javnih preduzećima ne vrše političke stranke ponašajući se kao da im je to postizborni plijen.

Vjerovatno zato i imamo višak uposlenih u javnim preduzećima u poređenju sa evropskim prosjekom. Vrijeme je da se struka vrati na te pozicije i pruži servis građanima kakav zaslužuju a onda će valjda i u savjetima mjesnih zajednica biti ljudi od struke.