Istraživanje Centra civilnih inicijativa (CCI) o radu institucija BiH, koje je objavljeno prethodnih dana, u segmentu koji se tiče rada Skupštine Kantona Sarajevo, pokazalo je da zastupnik Naše stranke Edin Forto – najaktivniji zastupnik!

Forto je rekorder po broju upućenih amandmana na zakonske prijedloge (12), kao i po broju pokrenutih poslaničkih pitanja i inicijativa (36), te se nalazi među tri zastupnika, koji su se najviše puta javljali za diskusiju, sa 30 aktivnih diskusija.

„S obzirom na preuzeti mandat, i data obećanja, mi u Našoj stranci se uistinu trudimo da radimo. Nekad nismo u stanju da utječemo na volju većine, ali svakom prilikom nastojimo da ponudimo kvalitetna rješenja i uradimo ono zbog čega su nas građani i izabrali. Želio bih se zahvaliti timu odličnih ljudi, sa kojima sarađujem na pripremanju svih ovih aktivnosti u SKS, i bez čije pomoći ovo ne bi izgledalo ovako. Najprije hvala brojnim građanima, koji nam se javljaju sa odličnim prijedlozima; hvala Nedimu Jahiću, zatim Jasmini Mršo, Saši Vasić i Viboru Handžiću iz Regionalnog odbora, te našem pravnom timu u Sekretarijatu, na čelu sa Edisom Fočom, na podršci i činjenici da svijetla obraza možemo izaći pred građane. Idemo dalje!“, kazao je zastupnik Forto.