Naša stranka je nastupala na lokalnim izborima 2008. i 2012. godine, te na Općim izborima 2010. godine. Na Općim izborima bilježi rezultat u Kantonu Sarajevo, gdje danas u Skupštini Kantona Sarajevo ima dva zastupnika: Predraga Kojovića i Tarika Haverića. Također, Kojović je i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije.

Naša stranka je na lokalnim izborima 2012. zabilježila značajne rezultate u nizu općina, što nam je omogućilo da izgradimo tim vijećnika i vijećnica koji sarađuju, rade zajedno na izradi novih rješenja i politika za zajednicu. U općini Gračanica naš vijećnik je Mirsad Čamdžić, a u Doboj Istoku povjerenje je dobio Halil Mujić. U Varešu je naš vijećnik Elvir Rožajac. Naša stranka je uspjela na Ilidži osigurati jedno vijećnićko mjesto, te su tamo glasači povjerenje dali Elvisu Vreti.

Naša stranka ima svoje vijećnike u sve četiri gradske općine grada Sarajeva, pa su u Centru to naše Varja Nikolić, Amela Kuskunović i Amra Zulfikarpašić, a u Starom Gradu mladi tandem Vedran Grebo i Vibor Handžić. U Novom Sarajevu vijećnice su Vildana Bešlija, Robert Pleše i Sanja Lazar, a u Novom Gradu Vernes Ćosić i Amela Topuz.
Svi naši izabrani predstavnici i predstavnice održavaju redovne kontakte sa građanima u jedinicama lokalne samouprave, te nam se možete javiti, predložiti inicijative, zatražiti savjet i pozvati na saradnju.