SLUŠAJ ME

Jučer je održan je prvi Zbor članstva Foruma mladih Naše stranke Sarajevo. Na zboru je izabrano novo rukovodstvo. Predsjednik FMNS Sarajevo je Harun Jasika, a potpredsjednik Adnan Avdić. Izabrani/e su i novi/e članovi/ce Odbora: Omar Mulahalilović, Nikola Bodulović, Enis Ćutuk, Zerina Mandžo, Tarik Jažić, Rijad Bostandžija i Elvedina Omerhodžić.

Mandat svih izabranih trajat će dvije godine.