Sinoć je u sali Kina Igman na zboru članstva izabrano novo rukovodstvo Naše stranke Ilidža: novi predsjednik Općinskog odbora je  Anes Mašić, a potpredsjednici su Adnan Bujak i Adnan Smailbegović.

„Zahvaljujem se dosadašnjem rukovodstvu koje je uspješno radilo i omogućilo nam da naslijedimo stabilno stanje u Općinskom odboru, što pokazuje i uspjeh na posljednjim izborima kada su tri naša vijećnika izabrana u Općinsko vijeće. Poručujem članstvu, glasačima i simpatizerima Naše stranke na Ilidži da ćemo nastaviti s našom politikom i ojačavanjem našeg tima da što kvalitetnije funkcionira i da svi članovi budu aktivno uključeni u stranački rad s ciljem ojačavanja unutarstranačke demokracije. Nastojaćemo ostati dosljedni socijalno-liberalnim idejama Naše stranke i nastojati ih sprovoditi na lokalnom nivou, kako bismo zajedničkim znanjem, kreativnošću i odgovornošću poboljšali uvjete života svih građana na području naše općine“, rekao je Mašić.

Novi članovi Općinskog odbora su Munib Đozić, Amar Bungur, Nađa Omerović-Ibragić, Saud Karić, Edina Pintol, Armin Bakija, Armin Halilović, Semir Mulaosmanović i Ismar Nalić.