Članovi „Rokade“ (mreže mladih političara/ki) posjetili su Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo gdje su predstavili javnu politiku „Praksa je šansa“, koja ima za cilj mijenjanje zakonske regulative o visokom obrazovanju u smjeru uvođenja obavezne studentske prakse.

„U saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom, u ‘Rokadi’ smo radili na spremanju rješenja za poboljšanje kvalitete orazovanja i smanjenja nezaposlenosti mladih. Politika do koje smo došli je rezultat dugotrajnog i mukotrpnog rada, i konačno smo spremni da je prezentiramo nadležnim organima, a sve za dobrobit naše zajednice“, kazao je Izudin Karić, član ‘Rokade’, koji je ujedno i sekretar Odbora Naše stranke u sarajevskoj opštini Centar.

„U Ministarstvu su nam dali podršku za projekat ‘Praksa je šansa’ i nadamo se da će čim prije njeni prijedlozi doći pred Skupštinu Kantona Sarajevo kako bi se izmijenio Zakon o visokom obrazovanju. Nastavit ćemo razgovore sa svim nadležnim stranama po ovom pitanju i vjerujemo da će prepoznati činjenicu da postojeći okvir ne zadovoljava potrebe studentske populacije za sticanjem radnog iskustvo, te da će ubrzano raditi na njegovoj promjeni kako bismo imali konkretnu, sistemsku politiku na smanjenju alarmantnog procenta nezaposlenosti među mladima“, zaključio je Karić.