Nakon Kerima Somuna koji je ranije potpisao deklaraciju o pristupanju Mreži mladih političara, u Sarajevu je na drugoj redovnoj skupština ove mreže, učestvovao Jasenko Jovančić. Također, ovaj put skupštini su se pridružili , sljedeći politički subjekti: Demokratska fronta Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budućnost, Nova Stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Građanska incijativa Crne Gore, Demokrate Crne Gore, Održivi razvoj Hrvatske. Sve partije su primljene jednoglasno. Nakon toga su formirane četri radne grupe za konkretno djelovanje Mreže mladih političara. Fokus grupa su na sljedećim temama: Ljudska prava, Regionalna saradnja, Jačanje kapaciteta, Statut mreže. Sami su učesnici birali u kojoj radnoj grupi žele prisustvovati. Naš Jasenko je učestvovao u radu grupe za saradnju u oblasti ljudska prava.

Mreža će se u ovoj oblasti baviti statusom manjina u svim zemljama članica, rodnom ravnopravnosti i statusom civilnih žrtava rata u regionu. Prva konkretna akcija će biti za Međunarodni dan ljudskih prava koje će poslati poruku zašto je potrebno više žena u politici, zašto žene trebaju se baviti politikom, itd. Nakon okupljanja mladih političara, oni su se pridružili aktivnostima Samita mladih koji se održao u naredna dva dana, a u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava.

“Sve partije liberalnog, socijaldemokratskog, građanskog predznaka iz zemalja Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine su prisustvovale ovoj mreži, i sa svim članicama uspastavio jako korektan odnos ali ipak bih tu spomenuo Liberalno demokratsku partiju Srbije, Liberalnu partiju Crne Gore, sa kojima smo dobro radili zajedno u našoj grupi. Čast i zadovoljstvo mi je bilo upoznati Sandru Vračan generalnog sekretara ORAH-a( Održivog rada Hrvatske)te smo pričali o saradnji Naše stranke i ORAH-a,” kazao je Jovančić.