Na Kolegiju gradonačelnika Tuzle urađen je Prijedlog Odluke o subvencijama komunalnih naknada.

Po tom Prijedlogu, penzioneri, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, nezaposleni demobilisani borci, kao i korisnici stalne novčane socijalne pomoći, trebaju ostvariti pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu. Utvrđen je i prijedlog izmjene Odluke o taksama, po kojoj će za ostvarenje ove subvencije korisnici biti oslobođeni plaćanja takse. Kolegij je utvrdio i Inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama TK.

Po sadašnjem kantonalnom zakonu, komunalne naknade su oslobođeni samo budžetski korisnici i objekti vjerskih zajednica. Prijedlog Kolegija sadrži oslobađanje svih kategorija koje će prema Odluci Grada Tuzle ostvariti pravo na subvenciju u punom iznosu.

Tim povodom oglasili su se iz Gradskog odbora Naše stranke u Tuzli:

“Ništa od predloženog na Kolegiju gradonačelnika ne možemo u potpunosti podržati. U suštini, radi se o populističkim mjerama. Subvencije za komunalne naknade moraju obuhvatati socijalno ugrožene građane, a ne društvene kategorije koje same po sebi nisu ugrožene u egzistencijalnom smislu. Naprimjer, nisu svi penzioneri socijalno ugroženi, neki od njih primaju penzije veće od iznosa prosječne plate u FBiH. Nisu ni svi članovi porodica šehida u stanju socijalne potrebe. Ti ljudi sigurno i ne žele da ih se kao takve prikazuje. Između nezaposlenih demobilisanih boraca i ostalih nezaposlenih građanki i građana, u vezi s pitanjem subvencija za komunalne naknade, ne bi smjelo biti razlike. Demobilisani borci, ratni vojni invalidi, njihove porodice kao i porodice šehida i poginulih boraca su kategorije čiji se status ne smije graditi na subvencijama kakva je ova za komunalne naknade. To je pokušaj političke manipulacije i jeftine kupovine njihove naklonosti. Subvencije za komunalne naknade trebaju svim ljudima koji bi izdvajanjem za te naknade narušili svoju egzistenciju do te mjere da bi bili gurnuti u siromaštvo.

Ovakvim prijedlozima zanemaruje stvarni socijalni i imovinski aspekt u kojem se pojedinac i porodica nalaze.

Također smatramo nedopustivim da budžetski korisnici i vjerske zajednice budu oslobođeni plaćanja ovih naknada. I vjerske zajednice i budžetski korisnici spadaju među najveće korisnike komunalnih usluga a istovremeno i među najprivilegiranije i najbogatije faktore našeg društva. To bi bila još jedna u nizu bezrazložnih privilegija njima koja daje još jedan argument tezi da živimo apsolutnu prevlast klera i države u svim segmentima društva kojima se pojedinci mogu samo prikloniti ili biti ušutkani.

Neophodno je, također, ispitati kako će se plaćanje predviđenih komunalnih naknada odraziti na poslovanje privrednih subjekata. Da li će se cijena komunalnih naknada odraziti kroz porast cijene njihovih proizvoda, da li će smanjivati proizvodne kapacitete, samim tim i broj uposlenih, da li će tražiti povoljniju poslovnu klimu van Tuzle – sve to je prepušteno slučaju.

Upozoravamo gradonačelnika i gradsku administraciju da će pristup rješenju problema komunalnih naknada u koji su se upustili situaciju pogoršati i dovesti do još većeg raslojavanja stanovništva i slabljenja privrede”, rekao je Jasmin Alić, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Tuzli.