Jasmin Alić iz Naše stranke Tuzla upozorava da je u programu izgradnje stanova za socijalno ugrožene i raseljene nužno uključiti mlade kao socijalno ugroženu kategoriju, koji bi trebali biti prioritet.

„Lijepo je čuti da u Tuzli postoji namjera izgradnje stanova za socijalno ugrožene i raseljene kategorije stanovništva, ali je isto tako žalosno čuti da se nigdje u projektima koji dolaze iz kabineta gradonačelnika Tuzle ne spominju projekti socijalnog stanovanja u koje su uključeni i mladi“, kazao je Alić.

„Naša stranka je 2014. godine i pokrenula ovu priču oko socijalnog stanovanja. U svojim ranijim istupima jasno smo govorili o potrebi izgradnje stanova za mlade bračne parove sa akcentom na manje cijene zakupa i dugoročni otkup stanova po realnim tržišnim cijenama pri čemu bi uplaćeni iznos najma bio uključen u konačnom obračunu pri otkupu stana. To je jedna od mjera da zadržimo mlade u gradu i da pokušamo stimulisati mlade na zasnivanje porodice. Društvo koje nema povećanu stopu nataliteta je društvo kojem prijeti izumiranje“, dodao je Alić.

„Mladi napuštaju i Tuzlu i našu domovinu. U našoj Tuzli se nije učinilo ništa da se mladima osiguraju bolji uslovi življenja i da im se pruži prilika da svoju porodicu zasnuju u svom gradu i svojoj zemlji. Puna su im usta mladih samo pred izbore i kako su mladi dio njihove dugoročne strategije i da bez njih nema ništa. Njihova djela govore drugačije od njihovih riječi. Istovremeno, viši nivoi vlasti povećavaju upis đaka u one škole koje školuju kadar samo za strana tržišta rada“, zaključio je Alić.