Naša stranka Tuzla je preko zastupnika Dennisa Gratza danas uputila upit prema Federalnom ministarstvu zdravstva u vezi sa neusklađivanjem propisa koji se tiču učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu sa Odlukom o participaciji Vlade Federacije. Jasmin Alić iz Naše stranke Tuzla upozorava da se o ovom problemu Naša stranka ranije oglašavala, ali da odgovora na inicijativu delegata Predraga Kojovića od Vlade Federacije nije bilo.
“Mi smo preko delegata Predraga Kojovića još u martu tražili od Vlade Federacije da uputi hitnu instrukciju kako bi Vlada TK prestala sa praksom naplaćivanja markica/godišnjih premija licima koja su oslobođena ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite. Svi kantoni su bili dužni da do 01.06.2009. godine usklade svoje kantonalne odluke o participaciji sa federalnom odlukom. U Tuzlanskom kantonu još uvijek je na snazi odluka koja nijednu kategoriju osiguranih lica ne oslobađa od plaćanja participacije, izuzev u slučaju korištenja određenih usluga zdravstvene zaštite”, kazao je Alić.
“Na ovo pitanje Ombudsmen upozorava još od 2012. godine, ali promjene nema. Također, premda Federacija predviđa da se participacija vrši po pruženoj usluzi, TK nastavlja sa organizacijom po principu ličnog učešća kroz premije. Oni to brane navodnom solidarnošću, ali je jasno da isto samo opterećuje najugroženije kategorije. Upućenim pitanjem danas želimo da dobijemo informacije o stavu Federalnog ministarstva zdravstva, te šta je konkretno urađeno u praksi, kako bismo konačno riješili problem koji traje godinama,” zaključio je Alić.