Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad vijećnica Naše stranke Jasmina Mršo podnijela je inicijativu za postavljanje višejezične table s upozorenjem turistima i građanima da ne daju novac prosjacima.

„Inicijativu sam podnijela kao ideju za prevenciju organizovanog prosjačenja, koji je veliki problem u našoj općini, a policija je često nemoćna u pokušajima njegovog rješavanja. Smatram da bismo trebali apelovati i na građane/ke i turiste/kinje da ne daju novac, jer tako pružaju podršku ovom vidu organizovanog kriminala. Ljudi često misle da dajući novac pomažu osobi koja prosi. Mnogo češći slučaj je da taj novac završi u rukama onih koji te osobe prisiljavaju na prosjačenje za vlastitu korist“, kaže Mršo.

Prosjačenje se smatra prekršajem, a organizovanom prosjačenju je jako teško stati u kraj. „Kazne su predviđene za punoljetna lica, a jako je mnogo maloljetnih prosjaka na našim ulicama. Iako se pravo rješenje ne nazire, svi stručnjaci smatraju da su edukacija i informisanje stanovništva ključni u prevenciji. Mišljenja sam da bi ovakve table mogle zaista biti dobar potez“, objasnila je Mršo.