Edin Forto je ispred Kluba zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnio inicijativu za izradom info-panoa koji bi pružali informacije o javnom gradskom saobraćaju te njihovim postavljanjem na stajališta i u pojedina vozila javnog gradskog saobraćaja, a sve sa ciljem jednostavnijeg kretanja glavnim gradom naše države.

„Na info-panoima shematski bi bila prikazana mreža linija javnog linijskog prevoza, sa označenim svim tramvajskim, trolejbuskim, autobuskim i minibuskim stajalištima, trasom saobraćanja vozila i bitnim gradskim lokacijama. Na njima bi se također trebali naći aktuelni redovi vožnje vozila koja saobraćaju trasom na kojoj je stajalište, kao i informacije o cijenama karata za korištenje usluga javnog gradskog saobraćaja“, objasnila je Jasmina Mršo, kreatorka inicijative i članica Regionalnog odbora Naše stranke Sarajevo.

„Premijer je najavio projekat rekonstrukcije tramvajskih stajališta u koji bi se, po nama, ovako nešto savrešno uklopilo. Osim turistima i turistkinjama, ovo je potrebno i našim sugrađanima i sugrađankama, s obzirom da mnogi od njih, koji nisu redoviti korisnici pojedinih linija, često nisu sasvim upoznati sa trasom saobraćanja vozila javnog gradskog saobraćaja niti sa tačnom pozicioniranšću svih stajališta, što je posebno slučaj sa autobuskim i minibuskim saobraćajem. Slične mape možemo naći u mnogim gradovima, stoga smatramo da ni Sarajevo ne bi trebalo zaostajati po tom pitanju“, zaključila je Mršo.