Naša stranka Stari Grad posjetila lokalni Crveni križ Crveni križ općine Stari Grad danas je u svojim prostorijama ugostio predsjednika Općinskog odbora Naše stranke u Starom Gradu Elmedina Brankovića, sekretara Zlatana Ljuhara i članicu Jasminu Mršo, čime je ovaj odbor nastavio redovnu aktivnost posjeta organizacijama koje djeluju na području općine.

Sa sekretarkom Edinom Mirojević i predsjednikom Mladih Crvenog križa Stari Grad Harunom Bešićem razgovarali su o aktivnostima ove humanitarne organizacije, budućim planovima, odnosu sa lokalnim vlastima i poteškoćama sa kojima se najčešće susreću. „Pored redovnih aktivnosti, poput obuka iz prve pomoći, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, projekta kućne njege, organizovanja školskih takmičenja i mnogih humanitarnih akcija, volonteri i volonterke Crvenog križa Stari Grad, uprkos čestom nedostatku novčanih sredstava, sa velikim entuzijazmom pričaju o svojim budućim planovima. Ipak, jednim od najvećih problema smatraju manjak opreme, sanitetskog materijala i drugih potrepština za adekvatnu realizaciju obuke i takmičenja iz prve pomoći koje organizuju u osnovnim i srednjim školama u Starom Gradu“, objašnjava Jasmina Mršo, organizatorica posjete.

„Zaista je sramotno da ovi mladi humanitarci i humanitarke oskuduju potrebnom opremom i sterilnim sanitetskim materijalom. Iz Naše stranke Stari Grad smatramo da Općina ipak treba pružati jaču podršku ovoj i sličnim nezavisnim organizacijama od posebnog društvenog interesa, s obzirom da je njihova pomoć ta na koju se uvijek može računati kod nastupanja elementarnih nepogoda i drugih kriznih situacija“, zaključila je Mršo.