Općinsko vijeće Stari Grad je prvo zakonodavno tijelo koje je u svoj etički kodeks uvrstilo eksplicitnu zabranu seksualnog uznemiravanja na inicijativu Kluba Naše stranke Stari Grad.

Odlukom o izmjenama i dopunama postojećeg kodeksa, u etički kodeks uvršten je novi član, 10a, koji prenosimo u cijelosti:

“Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba, ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Pod neželjenim oblicima verbalnog ponašanja iz stava (1) smatraju se:
a) upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga seksualne naravi drugoj osobi;
b) zahtijevanje neželjenog fizičkog kontakta
c) iznošenje šala ili aluzija koje su spolne prirode, uključujući opaske u vezi spola i seksualne orijentacije;
d) izrugivanje i ismijavanje na spolnoj osnovi;
e) pisanje seksualno eksplicitnih ili sugestivnih poruka ili pisama;
f) neželjeni pozivi na sastanke, flertovanje te zahtijevanje spolnog odnosa ili seksualnih usluga;
g) širenje glasina seksualne naravi;
h) prijetnje upućene osobi koja odbija udovoljiti seksualnim ponudama.

Pod neželjenim oblicima neverbalnog ponašanja iz stava (1) smatraju se:
a) gestikulacije, znakovi i insinuacije koje upućuju na imitaciju spolnog odnosa;
b) izlaganje druge osobe bilo kojem materijalu eksplicitnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja.

Pod neželjenim oblicima fizičkog ponašanja iz stava (1) smatraju se:
a) neželjeni fizički kontakti te dodiri seksualne naravi;
b) neželjena invazija ličnog prostora;
c) fizički nasrtaji i napadi.

Za izabrane zvaničnike neprihvatljivim se smatraju oblici ponašanja, definisani prethodnim stavovima ovog člana, spram drugih izabranih zvaničnika, lica zaposlenih u Općini i drugih lica.

Zabranjeno je preduzimanje mjera spram izabranog zvaničnika koji prijavi seksualno uznemiravanje.”

Seksualno uznemiravanje u Općinskom vijeću Stari Grad spada u najteže oblike kršenja Kodeksa.

“Jako je važno da imamo ovaj član u kojem je jasno definirano šta je seksualno uznemiravanje i šta će se tačno smatrati tim činom. Mnogo je situacija koje sam ja, ali i moje kolegice pretrpjele, bez obzira na stranačku pripadnost, a koje bi se mogle podvesti pod seksualno uznemiravanje. Zbog toga je važno da u vezi s ovom pričom nema podjela. Rodni i spolni identitet je nešto što nadilazi sve druge podjele i njegova nepovredivost nam je zajednički interes”, rekla je Jasmina Mršo, autorica spomenute Odluke i članica Inicijative 50 %, u koju su uključene žene Naše stranke s ciljem afirmacije participaje žena u strukturama vlasti.

Izmjene etičkih kodeksa u pravcu zabrane seksualnog uznemiravanja u svim tijelima u kojima Naša stranka ima zastupnice i vijećnice su najavljene na osmomartovskoj press konferenciji Naše stranke.

Inicijativa je dosad usvojena u Novom Sarajevu i tamo će se ići u izmjenu Etičkog kodeksa, ista inicijativa je također podnijeta i u Općini Ilidža te gradskim vijećima Zenice i Goražda i Skupštini Kantona Sarajevo.