Na aprilskoj sjednici Skupštine KS, zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić podnijela je inicijativu za izradu elaborata o trenutnom stanju kada su u pitanju navike učenika, po pitanju prehrane, fizičke aktivnosti, te odnosa prema konzumaciji duhanskih proizvoda.

Za elaborat je zaduženo Ministarstvo zdravstva u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja KS, a inicijativa je konačno i realizirana u vidu publikacije „Pretilost djece osnovnih škola KS“.

„Inicijativa je nastala zbog zabrinutosti, nakon što su objavljeni podaci iz 2015. o tome da su među 30 najpropisivanijih lijekova, na prvom mjestu lijekovi za kardiovaskularne bolesti, te da je u odnosu na 2014. došlo do povećanja. Znamo da su kardiovaskularna oboljenja vodeći uzrok smrti, kako u svijetu, tako i kod nas“, kazala je Jasmina Mršo, članica Regionalnog odbora Naše stranke.

„Sprječavanje prijevremenih smrti, putem kontrole prehrane, povećanja fizičke aktivnosti i smanjenja/zabrane pušenja, smatramo da je od najveće važnosti da se kroz obrazovni sistem razviju zdrave navike kod mladih. Da bismo krenuli sistemski u rješavanje ovog problema, najprije su nam trebali podaci; sada kada smo ih dobili, počinjemo raditi na mjerama, a nadam se da će se i resorna ministarstva  uključiti u ovaj proces sa svojim kapacitetima“, objasnila je Mršo.

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo najavljeno je da će u narednom periodu uslijediti istraživanja koja će biti usmjerena ka srednjoškolcima.