Povodom izrade i predstavljanja Pravilnika o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama KS, oglasila se članica Naše stranke Jasmina Mršo, koja je zajedno sa kantonalnom zastupnicom Sabinom Ćudić inicirala pitanje izrade ovog Pravilnika.

Mršo je u ime Regionalnog odbora NS-a i Kluba zastupnika NS-a pozvala Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS da što prije usvoji Pravilnik, kako bi se počeo provoditi u školama.

“Pozdravljamo izradu Pravilnika o ishrani djece i nadamo se da će zaključci što prije početi provoditi na terenu. Odavno je poznato da su kardiovaskularna oboljenja u Kantonu Sarajevo prisutna skoro do epidemijskih razmjera, a ta oboljenja se mogu spriječiti kontrolom glavnih faktora rizika, kao što su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Ovim Pravilnikom će se dio pažnje usmjeriti ka mlađoj populaciji kako bi ona blagovremeno stekla zdrave navike ishrane”, kazala je Jasmina Mršo iz Regionalnog odbora Naše stranke.

Mršo je pojasnila da je važno da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove omogući provedbu Pravilnika na terenu.

“Biće veoma važno kontrolirati provedbu jer Pravilnik sadrži jasne preporuke o hrani koja treba biti zastupljena. Školske kantine će nabavljati hranu koja zadovoljava  energetske i nutritivne potrebe djece i učenika određenih uzrasta, a preporučeno je koja hrana treba biti u ograničenoj upotrebi ili potpuno izbačena.  Sa dobavljačima hrane će biti sklopljeni i Sporazumi o pridržavanju Pravilniku, i potrebno je povesti računa o cijelom procesu”, kazala je Mršo.