Dragi građani i građanke općine Centar Sarajevo,

Općina Centar je uputila poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta općine Centar za 2015. godinu. Pozivamo vas da svoje komentare uputite na nasastranka@nasastranka.ba, ili da učestvujete u najavljenim javnim raspravama, te nas uputite i dalje informišete na tu temu.

Nacrt budžeta za 2015. godinu je dostupan na linku – http://centar.ba/upload/documents/Nacrt%20bud%C5%BEeta%20za%202015.%20godinu-javna%20rasprava.pdf

Zborovi građana će biti održani od 5. do 20. novembra 2014. godine, prema sljedećem rasporedu: u srijedu, 5. novembra u 17 sati u MZ ”Mejtaš-Bjelave” (Čekaluša 7), a istog dana u 19 sati u prostorijama MZ ”Park-Višnjik” (Čekaluša 69); u četvrtak, 6. novembra u 17 sati u MZ ”Skenderija-Podtekija” (Skenderija 5), a u 19 sati u MZ ”Trg oslobođenja-Centar” (Mis Irbina 18); 10. novembra u 18 sati uMZ ”Koševsko brdo” (Braće Begić 11); 11. novembra u 18 sati u MZ ”Pionirska dolina-Nahorevo” (Nahorevska 103), dok će dan kasnije 12. novembra u 18 sati biti održan zbor građana u MZ ”Bardakčije” (Zaima Šarca 14-D). U prostorijama MZ ”Betanija-Šip” (Dejzina Bikića 6) javna rasprava je 13. novembra u 17 sati, a istog dana u 19 sati u MZ Donji Velešići (Hasana Bibera 5). U ponedjeljak, 17. novembra u 17 sati je zbor građana u MZ ”Džidžikovac-Koševo I” (Hasana Kikića 8), a u 19 sati u MZ ”Marijin dvor-Crni vrh” (Dolina 7). U utorak, 18. novembra u 18 sati je javna rasprava u MZ ”Soukbunar” (Soukbunar 203), dok je 19. novembra u 18 sati javna rasprava u MZ ”Hrastovi-Mrkovići” (Panjina kula do broja 78). U MZ ”Breka-Koševo II” (Juraja Neidhardta 5) javna rasprava je 20. novembra u 17 sati, a u MZ ”Ciglane-Gorica” (Trg Merhemića 14) istog dana u 19 sati.