Dragi građani i građanke općine Gračanica,

Pridružite se javnoj raspravi, kontaktirajte nasastranka@nasastranka.ba ili se javite našem vijećniku u Općinskom vijeću Gračanica, Mirsadu Čamdžiću.

Sve informacije o budžetu i javnoj raspravi, dostupne su: http://www.opcina-gracanica.ba/index.php/bs/aktuelno/1080-javni-poziv-za-javnu-raspravu-o-nacrtu-bud%C5%BEeta-op%C4%87ine-gra%C4%8Danica-za-2015-godinu.html