Dragi građani i građanke općine Novo Sarajevo Sarajevo,

Općina Novo Sarajevo je uputila poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta općine Novo Sarajevo za 2015. godinu. Pozivamo vas da svoje komentare uputite na nasastranka@nasastranka.ba, ili da učestvujete u najavljenim javnim raspravama, te nas uputite i dalje informišete na tu temu.

Nacrt budžeta za 2015. godinu je dostupan na linku – http://www.novosarajevo.ba/aktuelno/javne-rasprave/19348-nacrt-budzeta-opcine-novo-sarajevo-za-2015-godinu

Mjesnim zajednicama i raspored zaduženih po Javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015.godinu:
1. Gornji Kovačići i Vraca  10.11.2014.u 18,00h  Prostorije MZ” Vraca” ul. Derviša Numića  sekretari MZ Hodžić Mirsad i Bihorac Emir
2. Pofalići II 10.11. 2014.u 18,00h Prostorije MZ “Pofalići II”ul.Humska 630 sekretar MZ Šećović Ševćet
3. Želejznička 10.11.2014. u 18,00h Prostorije MZ “Želejznička” ul. Zmaja od Bosne 40 sekretar MZ Bostandžić Fadila
4. Kvadrant i Čengić Vila II 11.11.2014. Prostorije MZ “Čengić Vila II” ul. Džemala Bijedića 63 sekretar Selimbegović Samih
5. Trg Heroja 11.11.2014. u 18,00h Prostorije O.Š. “Hrasno” sekretari Šuško Mirsada i Babić Zlatan
6. Hrasno Brdo 11.11.2014. u 18,00h Prostorije MZ ul.Azize Šaćirbegović 122 sekretar Šurković Esada
7.Grbavica I Grbavica II 11.11.2014.u 18,00h Prostorije MZ”Grbavica I” sekretari Bilić Edis i Salem Bukalo
8. Kovačići 11.11.2014.u 18,00h Prostrorije MZ”Kovačići” ul.Emerika Bluma 5 sekretar Lavić Munevera
9. Čengić Vila I 12.11.2014 u 18,00h Prostorije MZ”Čengić Vila I” ul. Nedima Filipovića 3 sekretar Gujić Aida
10.Velešići i Gornji Velešići 12.11.2014.u 18,00h Prostorije MZ”Velešići” ul. Mustafe ef. Pandže 3 sekretari Muhotić Jasmina i velagić Jasna
11. Pofalići I 12.11.2014. u 18,00h Prostorije MZ”Pofalići I” ul.Humska 18 sekretar Bostndžić Fadila
12. Malta i Dolac 12.11.2014. u 18,00h Prostorije MZ”Malta” ul.Enevra Šehovića 9.sekretari Palavra Sejda i Delalić Amna