Predsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Starom Gradu Tarik Jažić oglasio se nakon što su objavljeni rezultati konkursa za nevladine organizacije koje će biti (su)finansirane iz Budžeta Općine u 2017. godini.

“U rezultatima je primjetno da je udruženjima s područja naše općine pripalo nešto više od 37 hiljada KM od ukupno podijeljenih 96.615 KM. Osim toga, taj iznos je podijeljen na samo tri udruženja, što nam pokazuje da mala udruženja imaju veoma malu mogućnost da budu podržana”, ističe Jažić.

“Mislim da je osnovni problem previše komplikovana LOD procedura pisanja projekata koja je propisana od strane UNDP-a i Općine Stari Grad. Upravo zbog toga, mala udruženja ili moraju platiti nekome da napiše projekat za njih ili moraju odustati od prijave na javni poziv i jedinog načina finansiranja. Udruženja koja dobiju novac su često udruženja koja dođu do novca na svim nivoima vlasti, koja imaju strukturu uposlenih ljudi koji rade samo na izradi projekata i koji imaju godišnja primanja na stotine hiljada KM”, dodao je Jažić.

Predsjednik Općinskog odbora u Starom Gradu ističe da bi način apliciranja trebalo prilagoditi i malim udruženjima.

“Dobro je da na području naše općine djeluju i velika udruženja koja lako prolaze na konkursima Općine, ali ubuduće bi trebalo povesti računa i o malim udruženjima koja tek počinju, a koja često imaju odlične projekte koje ne znaju prenijeti na papir kroz metodologiju. Stoga, mislim da bi bilo u općem interesu promijeniti dosadašnju praksu i odustati od LOD metodologije kao jedinog načina da se aplicira za određena sredstva koja daje Općina”, zaključuje Jažić.