Vijećnica u Gradskom vijeću Sarajeva, Sanja Lazar (NS), još nije dobila odgovor na zahtjev kojim traži da joj se dostavi dokumentacija i grafički prilozi izvoda regulacionog plana, korekcija regulacionog plana, saglasnosti gradonačelnika za izmjene, te sve odluke o korekciji regulacionog plana. Vijećnica Sanja Lazar je zajedno sa Nasihom Pozder, članicom Odbora za urbanizam, više puta zatražila dodatne informacije u vezi sa primjenom člana 46. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.