Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, Vedran Jovančić, vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu, uputio je vijećnička pitanja vezano za sredstva koja Općina izdvaja za banjsko liječenje ratnih vojnih invalida.

“Praksa je dosad pokazala da predviđenih sredstava za banjsko liječenje nestane već u septembru, iako je planirano da budu dostupna za cijelu godinu. Pitao sam nadležne da mi odgovore da li će se ta sredstva moći koristiti u toku čitave 2017. godine. Također, pitao sam da li će ratnim vojnim invalidima biti omogućeno da namjenska sredstva koriste u zakonski predviđenom periodu od 21 dan ili će po dosadašnjoj praksi sredstva biti spremna za korištenje u periodu od samo 14 dana”, rekao je Jovančić.

Vijećnik Naše stranke je upozorio nadležne na sporost i netransparentnost u izboru korisnika banjskog liječenja.

“Važno je da se na individualne zahtjeve ratnih vojnih invalida (RVI) za banjskim liječenjem odgovori u periodu ne dužem od 60 dana. Osim toga, Općina bi trebala objasniti na osnovu kojih kriterija finansira pojedine zahtjeve ratnih vojnih invalida (RVI) za banjskim liječenjem, a pojedine odbija”, zaključio je Jovančić.