Na području opštine Tuzla nalazi se veliki broj nekadašnjih pogona rudnika lignita Kreka koji su zatvoreni. Prema propisima na površini nekadašnjih eksploatacionih polja nalazi se veliki broj objekata koji nikada nisu mogli biti legalizovani jer proces zatvaranja rudnika i prenošenja nadležnosti nad tim područjima u vlasništvo opštine nikada nije proveden do kraja. To se prevashodno odnosi na područje zatvorenih  rudnika Lipnica, Bukinje a za sam grad Tuzlu je gorući problem područja nekadašnjeg rudnika Moluhe.

Rudnik je zatvoren 70-tih godina prošloga vijeka a ispis iz eksploatacionih polja je uradilo Federalno ministarstvo energije,  rudarstva i industrije 1996. godine. Ono što predstavlja problem je činjenica da sam ispis ne znači da taj prostor predstavlja prostor pogodan za gradjenje i samim slijedom i za legalizaciju objekata koji su sagradjeni na tom području. Članom 110 Zakona o rudarstvu se propisuju uslovi za gradnju na eksploatacionim poljima rudnika.

Pošto na području Mjesne zajednice Solana koja uključuje i podružnice Moluhe, Solanu, Drežnik i Molušku Rijeku živi šest hiljada stanovnika, čiji su objekti uglavnom  nelegalno sagradjeni. Problemi sa kojima se oni suočavaju su višestruki – od mogućnosti slijeganja terena i proloma terena iznad starih rudarskih radova, klizišta kojih je evidentirano više od 10 u posljednje vrijeme, zagađenih vodotoka,  pa do neizgrađene infrastrukture koja je primarno problematična kada je u pitanju kanalizaciona mreža jer bez kanalizacije je trenutno oko 100 kuća u ulicama Alije Ibrića i Save Kovačevića a većina otpadnih voda se slijeva u Moluški Potok.  Zbog toga se sugeriše da se uradi slijedeće:

  1. Definisati zone gdje ne postoje uticaji rudarskih radova u okviru eksploatacionih polja
  2. Definisati sva klizišta u tom području, izraditi inžinjersko-geološke karte i na osnovu njih i karti rudnika definisati zone nepouzdane za gradnju, tačnije definisati domet uticaja rudarskih radova sa aspekta korita slijeganja
  3. Izvršiti istražne radove, geofizička mjerenja i geodetski monitoring (slično kao što je urađeno za rudnik soli) i na taj način suziti prostor koji je rizičan za gradnju
  4. Oformirati stručnu komisiju koja će na osnovu geodetskih i geofizičkih ispitivanja utvrditi kada je i gdje teren podesan za gradnju

U proces treba uključiti predstavnike Rudnika lignita Kreka, gradskih vlasti, stručne i naučne institucije koje treba da daju odgovore na gore postavljene zadatke.

Korist od ovakve jedne inicijative je višestruk – Primarno kroz povećanje sigurnosti življenja građana u tom području, zatim kroz gradnju potrebne infrastrukture, smanjenje zdravstvenih problema mještana a  grad Tuzla će kroz proces legalizacije objekata steći značajne prihode.