Povodom informacija o najavam odgode gradnje bloka 7 u Termoelektrani Tuzla zbog potrebe izgradnje nove Termoelektrane u Banovićima, oglasio se Zvjezdan Karadžin, član Predsjedništva Naše stranke i profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

„Pripreme u formi izrade dokumentacije su davno počele. Studija utjecaja na okoliš, kao osnova za dobijanje urbanističke saglasnosti, završena je još 2009. Učestvovao sam u izradi te studije i znam koliko je gradnja novog bloka urgentna sa aspekta zaštite okoline. Stari blokovi 3 i 4 koje bi novi blok mijenjao su jedni od najstarijih u Evropi i izvor su ogromne zagade. Emisije nekih polutanata su i po deset puta iznad dozvoljenih granica u EU. Novi blokovi će biti u saglasnosti sa striktnom EU regulativom, zbog čega građani Tuzle željno iščekuju dan kad će se završiti blok 7 (a kasnije i blok 8) da mogu normalno disati, a da ne govorimo o kaznama koje će naša zemlja morati polaćati vezano za emisije stakleničkih plinova“, kazao je Karadžin.

„U Banovićima su već počeli s pripremama za izgradnju vlastite TE, prevashodno zbog činjenice da će novi blokovi TE Tuzla koristiti okolinski prihvatljiviji lignit iz Rudnika Kreka, te bi Banovići ostali bez tržišta za 900.000 t godišnje koliko plasiraju u postojeće blokove u TE Tuzla. Indikativno je da je Rudnik Banovići koji nije u koncernu sa Elektroprivredom BiH pripreme za izgradnju svoje TE izveo daleko bolje i brže. U vezi s tim pokreće se pitanje odgovornosti za kašnjenje izgradnje bloka 7. Krajnje je vrijeme da se otvore, te da se politika kao i ekonomska politika Elektroprivrede podrede interesu države i građana te da ubrzaju proces gradnje bloka 7. Nadam se samo da nije riječ o svjesnom stopiranju, tj. prolongiranju trovanja građana Tuzle, zarad sopstveničkih interesa“, zaključio je Karadžin.