Do Trećeg kongresa Naše stranke je ostalo pet dana, te ovo vrijeme koristimo da razgovaramo sa kandidatima i kandidatkinjama za pozicije koje će se birati na Kongresu. Danas smo razgovarali sa Zvjezdanom Karadžinom. Karadžin je univerzitetski profesor i bivši ministar obrazovanja u Vladi Tuzlanskog kantona. Na predstojećem Kongresu, biće kandidat za mjesto potpredsjednika Naše stranke.

Radom u tzv. ‘’plenumskom’’ sazivu Vlade Tuzlanskog kantona stekli ste veliko iskustvo u direktnoj komunikaciji sa vlastima i administracijom. Šta u tom smislu može biti važno za rad Naše stranke u budućnosti, gdje smatrate da će Vaše iskustvo i znanje biti ključno, ukoliko budete izabrani za potpredsjednika?

Kao član plenuma građana Tuzlanskog kantona bio sam voditelj radne grupe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Radne grupe su bile oformljene kao pandani za kantonalna ministarstva. Prvi utisak koji sam stekao je totalna neupućenost građana u vezi s tim kako vlast funkcioniše i šta je čija ingerencija na pojedinim nivoima vlasti. Takođe bilo je mnogo bavljenja manje bitnim pitanjima zbog činjenice da nisu znali gdje leže stvarni problemi u državi.

Kao ministar u Vladi Tuzlanskog kantona sam vidio stvari iznutra, i direktno  se uključio u niz aktivnosti koje čak i nisu bile u ingerenciji mog ministarstva, ali upravo zbog činjenice da sam mogao raditi na rješavanju konkretnih i stvarnih problema osjećao sam potrebu da pomalo izlazim i izvan svojih ovlasti, pri tome nimalo ne zanemarujući sve poslove koji su se ticali mog resornog ministarstva.  Po tome sam bio prepoznat od svih relevatnih faktora i mislim da je to dobar način rada, tj. uhvatiti se u koštac sa stvarnim problemima.

Imam dosta veza sa ljudima po raznim ministarstvima od kojih bih mogao dobiti konkretne informacije u slučaju potrebe. Tako da bih u slučaju da budem izabran za potpredsjednika Stranke znao gdje i na koji način djelovati, pogotovo kada su u pitanju lokalni i kantonalni nivo vlasti. Znam šta se može riješiti i gdje usmjeriti svoju pažnju bez nepotrebnog rasipanja energije na nevažna ili na naizgled važna pitanja, pri tome uzimajući u obzir sve relevatne pokazatelje, od iznosa raspoloživog budžeta kantona, važnosti tih problema za građane kantona, ljudskih resursa koji bi mogli da rade na tom rješavanju, pa do povezivanja sa stranim fondovima preko kojih bi se mogli finansirati neki projekti za koje kantonalna vlada nema novaca na raspolaganju (primjer opasnog otpada deponovanog na području grada  Tuzle na čemu već radim).

Pri tome bih funkcionisao po principu definiši problem, ne napadaj previše direktno postojeću vlast (jer u osnovi se zna ko je kriv za pojedine probleme) i daj konkretno rješenje; naravno, jasno bi bilo vidljivo da ono potiče od Naše stranke. Ne ulagivati se nikome, nemati populistički pristup, reći kako stvarno stvari stoje,  koliko god se to nekome sviđalo ili ne.

Kako pomjeriti Našu stranku iz perspektive Sarajeva, gdje vidite šansu da doživimo jedno značajnije širenje u Tuzlanskom kantonu i drugdje?

Značajnije širenje, pogotovo u dogledno vrijeme je moguće u urbanim centrima gdje se nalazi kritična masa ljudi koja razmišlja svojom glavom i nisu utjerani u stereotipe. Što se tiče Tuzlanskog  kantona primarni zadatak je zanoviti odbore u Srebreniku, Živinicama, Gradačcu, Kladnju, eventualno Kalesiji, a od bližih opština van našeg kantona pokrenuti ured u Olovu gdje smo već poduzeli inicijalne korake.

Širili bismo se onom brzinom koliko nam to interes građana iz tih mjesta bude dozvoljavao, odnosno koliko uspijemo da animiramo ljude koji su sposobni da sa sobom povuku određeni broj građana. Po Paretovom pravilu, 80 % energije bismo usmjeravali na mjesta gdje opštinski odbori funkcionišu, jer tu se može osvojiti kritična masa glasova na predstojećim lokalnim  izborima, a preostalu energiju bismo usmjerili  na ostala mjesta.

Puno je tu još posla i nadogradnje koja se mora uraditi i u opštinskim uredima koji su funkcionalni, na čemu trenutno i radimo, od kreiranja timova i postavljanja tim lidera za pojedine oblasti do definisanja problema i rješenja na lokalnom nivou (opština – lokalne politike).

Ukoliko bi bili izabrani za potpredsjednika, šta smatrate da ćete postaviti kao prioritete svog rada?

Odgovor na ovo pitanje se vezuje za prethodno. Kao potpredsjednik bih se usmjerio na širenje ideje Naše stranke izvan Sarajevskog kantona radi postizanja što bolje vidljivosti. Što se tiče Sarajevskog kantona tu su stvari odlično posložene sa dobrim i sposobnim kadrovima  koji znaju šta rade. Primarni fokus bi bio na urbane centre gdje bi  trebalo ojačati ili oformiti nove urede: Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać, Banja Luka i ostali, i raditi na izgradnji personalne infrastrukture u tim mjestima.

Vrlo oprezno bih ulazio u bilo kakve forme koalicije sa drugim strankama, jer ih je,  po meni, vrlo malo koje su u značajnoj mjeri kompatibilne sa našim idejama,  a još manje neokaljanih.  Naravno ovo je pitanje generalne politike Naše stranke, ali je dobro da iznesem unaprijed svoj stav vezano za tu temu.

Gdje vidimo Našu stranku u Tuzli na lokalnim izborima 2016. godine?

Na lokalnim izborima u Tuzli  Naša stranka bi uz jedan kvalitetan rad, bez obzira na učmalost, inertnost, nevoljkost za značajnije promjene ove sredine i vrlo manipulativnu prirodu sadašnje gradske vlasti, trebala osvojiti dva mjesta u Gradskom vijeću, uz preduslov da se preselimo u novi ured, da nam se obezbijede sredstva za normalno funkcionisanje i finansiranje raznih projekata i oglašavanja u medijima,  kojim bi postigli dobru vidljivost što kroz rad Foruma mladih, i kroz djelovanje gradskog odbora u cjelini i svih naših aktivista, sadašnjih i budućih.