Klub vijećnika Naše stranke u Novom Gradu, na prijedlog člana Općinskog odbora Kenana Delalića, uputio je vijećničko pitanje o početku radova i nastavku izgradnje biciklističke staze Dobrinja-Nedžarići.

“Protekle godine je saniran trotoar i označena biciklistička staza u smjeru od Studentskih domova Nedžarići do kružnog toka na Dobrinji, ali samo u jednom smjeru. Sam projekat je ostao nezavršen, a nova biciklistička sezona je uveliko u toku”, rekao je Delalić.

U Našoj stranci u Novom Gradu upozorili su da su sredstva za biciklističku stazu planirana u budžetu.

“Novčana sredstva za nastavak radova obezbijeđena su u budžetu Općine i bilo bi dobro da su radovi bili obavljeni prije biciklističke sezone i zato smo postavili pitanje zašto se još nije počelo sa radovima i kada će početi. Nadam se da će nadležne službe što prije odgovoriti na ovo pitanje i poduzeti aktivnosti da se nastavi sa izgradnjom biciklističke staze prema Dobrinji”, dodao je Delalić.