Nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate delegiranim gradskim vijećnicima iz četiri sarajevske općine, formiran je Klub gradskih vijećnika Naše stranke. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća, očekuje se iduće sedmice.

Naša stranka će u ovom mandatu imati četiri vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva: Vibor Handžić iz Starog Grada, Nihad Uk i Samir Fazlić iz Centra, te Barbara Peleš-Stroil iz Novog Sarajeva.

Vibor Handžić, koji je izabran za šefa Kluba vijećnika, kaže da su gradski vijećnici NS-a svjesni povjerenja koje su im građani dali, te da će se truditi da radom u korist građana maksimalno opravdaju to povjerenje.

“Mandat koji smo preuzeli obavezuje nas da rad Gradskog vijeća, u okviru nadležnosti, usmjerimo još više prema rješavanju konkretnih problema građana. Nastojaćemo iskoristiti činjenicu da su povećani prihodi Grada, što će nam  otvoriti mogućnost da pokrenemo i realizujemo znatno više inicijativa i amandmana na budžet nego u prošlom mandatu. Naša nada je da se nećemo takmičiti samo sa sobom iz prošlog mandata, već i sa ostalim strankama, koje mogu računati na našu punu podršku za svaku inicijativu u korist građana“, zaključio je Handžić.