Danas je klub vijećnika i vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo zatražio procjenu stanja plana obnove drvoreda u Vilsonovom šetalištu.

„Obzirom da su već odavno vidljiva fizičko-biološka oštećenja stabala u Vilsonovom šetalištu, smatramo da dosadašnje sprovedene aktivnosti nisu dovoljne, te pokrećemo inicijativu da nadležne službe sprovedu svu potrebnu proceduru za izradu dokumenta o procjeni stanja i plana obnove drvoreda u Vilsonovom šetalištu“, stoji u inicijativi koju su uputili.

Naša stranka je nizom inicijativa u posljednjih mjesec dana pokrenula niz prijedloga za zaštitu parkova, čišćenje korita rijeke Miljacke, ali i drugih aktivnosti s borbom za zaštitu životne sredine i okoliša na području gradskih općina u Sarajevu.