Povodom istupanja Demokratske fronte iz parlamentarne većine u Federaciji, oglasio se Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

”Građani i građanke u velikoj većini, sasvim sigurno, znaju da su suštinske, radikalne reforme jedini put koji vodi našu zemlju ka političkoj i pravnoj stabilnosti i poboljšanju životnog standarda. Niko nema prava da im uskrati nadu u bolju BiH u porodici evropskih država. To pravo nemaju ni nacionalisti, sa svojim besmislicama o političkim partijama koje predstavljaju cijele narode, niti oni koji učešće u izvršnoj vlasti koriste za kontinuiranu izbornu kampanju”, kazao je Kojović.
”Raspad vladajuće koalicije u koju ni sami partneri ni jednog trenutka nisu vjerovali sasvim sigurno nikoga ne iznenađuje. To je samo još jedan dokaz koji jasno pokazuje šta se dogodi kada se s neobjašnjivom lakoćom potpisuju dogovori sa ljudima čiji potpisi već dugo krase bezbroj neimplementiranih obećanja. Cijenu ove krize, kao i svih prethodnih, platiće građani i građanke i država BiH i to je jedina i istinski žalosna posljedica ove, posljednje u dugom nizu, krize vlasti”, dodao je.

”Stavovi Naše stranke o krucijalnim pitanjima kao što su korupcija, racionalizacija javnog sektora i restriktivna javna potrošnja su poznati. Mnogo puta smo jasno pokazali da nas vlast zanima isključivo kao mehanizam za sprovođenje EU reformi  i promjenu sistema vrijednosti u društvu. Uzimajući u obzir ponašanje dojučerašnje vladajuće koalicije mi u ovom momentu ne vidimo parlamentarnu većinu koja je spremna beskompromisno ući u implementaciju tog našeg programa. Ulazak u vlast iz nekog drugog motiva osim ovog bio bi interesni ili političko-marketinski potez”, zaključio je Kojović.