Na današnjem sastanku predstavnika Naše stranke, Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Dennisa Gratza sa zamjenikom Delegacije Evropske unije u BiH, Renzom Daviddijem, razgovarano je o nacrtu dokumenta “Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu 2015 – 2018”.
“Razgovarali smo o reformama koje moramo sprovesti ne samo iz ekonomskih i socijalnih nego i iz političkih razloga jer – valjda je to bar nekima u ovoj zemlji jasno – BiH kao država nije danas ugrožena samo separatističkim politikama nego i opasnošću finansijskog kolapsa. Kada smo razgovarali o  spremnosti vladajućih partija da implementiraju reforme, posebno one koje se tiču kvantitativnog smanjenje državne administracije i uvođenja principa socijalne pravde i zakonitosti u javne finansije, mi smo, argumentujući to dosadašnjim iskustvima, izrazili duboku skepsu prema mogućnosti da lideri, kojima je sadašnji sistem toliko toga nezasluženo pružio, povedu zemlju u evropske promjene”, kazao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.
 
“Praksa rada Naše stranke u Parlamentu Federacije je uvijek bila razmatranje rješenja, te podrška ili odbijanje prijedloga, u ovisnosti o sadržaju, a ne o tome ko je predlagač. Vrlo ozbiljno analiziramo sve prijedloge koji dolaze na dnevni red, a i mi upućujemo inicijative u tom pravcu. U stanju praktično manjinske vlade u Federaciji danas, opozicija može imati značajnu ulogu da zakonska rješenja usmjeri u korist građana ove zemlje”, rekao je na sastanku Dennis Gratz, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije.
 
“Uvjereni smo da Reformska agenda mora ići u pravcu ukidanja raznih oblika nepravednosti između privilegiranog javnog sektora i privatnog sektora od kojeg živi i javni sektor. To za nas, između ostalog, znači jednaka prava porodilja i u privatnom, o javnom sektoru. Jednaka prava svih radnika, i onih koji rade za državu, i onih koji rade za privatna preduzeća. Jednak pristup obrazovanju svoj djeci, bez obzira na socijalni status ili regiji iz koje dolaze”, kazala je Sabina Ćudić, potpredsjednica potpredsjednica Naše stranke.