Povodom stavljanja na dnevni red iduće sjednice Doma naroda FBiH Zakona o energijskoj efikasnosti, oglasio se delegat Naše stranke u tom domu Parlamenta – Predrag Kojović.

„Proizvodnja i potrošnja energije su među najbitnijim stvarima danas u svijetu. Čitave politike država, vanjske i unutrašnje, temelje se na stavovima o energetskim politikama. Činjenica da mi još nemamo ovaj zakon, koji je i preduslov Akcionog plana energetske efikasnosti FBiH i jedan od direktnih uslova EU integracija, dovoljno govori o ozbiljnosti dosadašnjih i trenutne vlasti. Posebno je frapantan odnos Kolegija i rukovodstva Doma naroda u ovom mandatu, koji su ovaj Prijedlog zakon o energetskoj efikasnosti tek sada stavili na dnevni red, iako je on u Predstavničkom domu usvojen još prije dvije i po godine“, kaže Kojović.

Kojović pojašnjava da je BiH izgubila mnogo novca zbog toga što je ovaj prijedlog ostavljen u ladicu.

„Hrvatski fond za okoliš i energetsku efikasnost iz EU fondova povuče više od pola milijarde maraka godišnje. Naravno, dio tih sredstava je rezervisan samo za članice EU, ali je dio otvoren i za BiH“, objašnjava Kojović.

Ovaj slučaj je, kako kaže, pokazao svu ozbiljnost generalnog problema sporog i lošeg rada većine u Kolegiju i rukovodstva Doma naroda, koji mnoge akte koji su usvojeni na Predstavničkom domu drže u vakuum prostoru, ne stavljajući ih na dnevni red.

„Pozitivno je što je rukovodstvo Doma naroda, konkretna predsjedavajuća Doma Lidija Bradara, nakon naše intervencije, poručila da će Dom povećati intenzitet svojih aktivnosti. Dom naroda se ne smije pretvoriti u najsporiji element u funkcionisanju vlasti“, zaključuje Kojović.