Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta  FBiH, delegati Naše stranke glasali su protiv Prijedloga rebalansa budžeta Federacije. U vezi s tim oglasio se Predrag Kojović, delegat NS-a u Domu naroda, objasnivši da je osnovni razlog takvog stava NS-a činjenica da Vlada nije izdvojila sredstva za sprovođenje Zakona o suzbijanju koruopcije i organizovanog kriminala (ZASKOK).

„Premijer Novalić je u maju, na sastanku s predstavnicima pravosudnih institucija, kazao da Vlada daje punu podršku provođenju ZASKOK-a, koji predviđa formiranje posebnih odjela pri Vrhovnom sudu FBiH i Tužilaštvu sa zadaćom procesuiranja slučajeva korupcije i organizovanog kriminala (tzv. federalni USKOK). Tad su predstavnici pravosudnih institucija – a ranije je to učinila i Agencija za državnu službu FBiH – objasnili da se ZASKOK može provesti samo ako Vlada osigura novčana sredstva za prostorije tih novih odjela, kao i za finansiranje rada samih sudija i tužilaca. I premda je Vlada rekla da će provesti Zakon, ona nije ovim rebalansom izdvojila sredstva za formiranje tih institucija koje bi se sistematski trebale obračunati sa jednim od najvećih problema našeg društva“, kazao je Kojović.

„Historija (ne)provođenja Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala je niz događaja zbog kojih bi federalne institucije, i SDA i SDP, koji su ih popunjavali, trebale osjećati sramotu. Prvo je SDP usvojio ZASKOK u junu 2014. pompezno najavljujući da ‘borba protiv korupcije i organizovanog kriminala konačno može početi’. Onda je Nikšićeva Vlada u januaru 2015. odgodila njegovo provođenje, kazavši da ranije predviđeni – a ja bih rekao: predizborni – rok nije bio realan“, dodao je.

„O namjerama političara i partija uvijek najbolje govore budžeti koje kreiraju. Nakon što je Novalićeva Vlada preuzela obavezu provođenja ZASKOK-a, zatražene su u julu ove godine informacije od Ministarstva finansija o iznosu koji je potreban. Rok za dostavljanje informacija je bio 60 dana. To znači da je Vlada morala dobiti do ovog Rebalansa podatak o tome koliko košta ZASKOK, ali navedeni iznos nije uvršten u Rebalans, a toga, što se tiče nas, ne može biti govora o davanju podrške Rebalansu. Nema i ne može biti ozbiljnih reformi bez jačanja autoriteta i institucija države, bez ozbiljnog i odlučnog suočavanja sa korupcijom i organizovanim kriminalom, niti bez vlasti koja kod građana uživa moralni kredibilitet“, zaključio je Kojović.