Danas je međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U BiH, prema podacima Agencije za statistiku, živi više od 270 hiljada građana sa statusom osobe sa invaliditetom. Veliki dio njih su postali osobe sa invaliditetom u toku rata ’92-’95. Ovim povodom Naša stranka skreće pažnju na nezadovoljavajući položaj osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu, koje se svakodnevno susreću s nemarom državnih institucija, predrasudama i netrpljivošću društva.

Naša stranka, po svojoj socijal-liberalnoj orijentaciji, ima poseban senzibilitet za osobe sa invaliditetom. Nastojimo što češće da promovišemo vrijednosti razumijevanja i solidarnosti prema osobama s invaliditetom, a to smatramo minimum onog što bi svaki građanin ove zemlje mogao uraditi za te naše sugrađane.

Često se kaže za njih da su „ljudi s posebnim potrebama“, što nije tačno: to su ljudi, kao i svi ostali, sa jednakim potrebama (potrebom za obrazovanje, za sticanje radnih vještina, za siguran egzistencijalni status, itd.) i trebalo bi da imaju jednaka prava kao i svi građani, ali su zbog predrasuda, nemara društva i nedostatka adekvatnih politika neopravdano i nepravedno svedeni na status socijalnih slučajeva.

Ono što mi u Našoj stranci smatramo svojom zadaćom jeste da se konstantno borimo za što bolji status osoba sa invaliditetom.

Nedopustivo je za društvo da za djecu sa invaliditetom ne obezbjedi ono što je ustavna obaveza države a to je osnovno obrazovanje.

Neprihvatljivo je da društvo i tu djecu i njihove roditelje ne pomaže na adekvatan način, da im ne obezbjeđuju najvišu moguću medicinsku njegu, programe sticanje samostalnosti i vještina koje bi im omogućile produktivan i dostojanstven život.

Šta god mi postigli i u ekonomskom i u bilo kojem drugom smislu naša će se civiliziranost i ljudskost mjeriti isključivo odnosom koji kao društvo imamo prema socijalno marginalnim grupama među kojima posebno mjesto zauzimaju djeca sa invaliditetom.

Posljednji značajan slučaj je kad smo se izborili da Vlada FBiH prilikom pregovora o Opštem kolektivnom ugovoru insistira na odredbi prema kojoj su poslodavci obavezani da plate prekvalifikaciju i rasporede na novo radno mjesto osobu koja je tokom radnog odnosa stekla određeni stepen invaliditeta. Po bivšoj regulativi, poslodavac je mogao jednostavno da otpusti takvog radnika.

Na lokalnom nivou naši se gotovo svakodnevno vijećnici bore i izbore za prijedloge, poput, semafora sa zvučnom signalizacijom, olakšani pristup sportskim objektima za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima ili, recimo, dnevni centar za djecu s poteškoćama u razvoju, koji je formiran na inicijativu našeg Vernesa Ćosića u Novom Gradu.

Kao predsjednik Naše stranke, mogu reći da ćemo se mi ubuduće sa još više žara posvetiti borbi za društvo u kojoj će ova skupina građana imati priliku da dostojanstveno živi.

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke