Povodom imenovanja Mevludina Đerzića na funkciju federalnog poreznog inspektora, reagirao je Predrag Kojović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

„Imenovanje Đerzića za federalnog inspektora, usprkost tome što je on na Sudu BiH pravosnažno osuđen za primanje mita u vrijeme dok je bio porezni inspektor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, potvrđuje da je korupcija, kao rak rana ovog društva, u institucijama Federacije metastazirala. Tek nakon što su neki mediji alarmirali javnost, Porezna uprava je najavila da će tražiti informacije od Suda BiH, a pitanje je da li bi do toga došlo da podatak nije objavljen“, kazao je Kojović.

Ne radi se, smatra Kojović, o slučajnom propustu sistema, već o tome da sistem više nije ni najmanje imun na korupciju.

„Kad je Đerzić dostavio dokumentaciju na konkurs, Agencija za državnu službu je trebala provjeriti da li je lice osuđivano ili nije. Ona to u ovom slučaju očigledno nije uradila na adekvatan način, te je Porezna uprava pod pritiskom javnosti morala tražiti informacije od Suda. To je sve improvizacija, odnosno situacija u kojoj institucije tolerišu korupciju sve dok javnost ne napravi pritisak, a onda počnu improvizirati. Takav niz akcija ne može se zvati zdravim institucionalnim sistemom“, dodao je Kojović.

On je kazao i da u svjetlu ovog primjera treba sagledati i činjenicu da federalne vlasti uporno odbijaju da primijene Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala usvojen u oba doma Parlamentarne skupštine FBiH.

„Političkim snagama koje kontrolišu Vladu FBiH očigledno odgovara stanje u kojem mogu sve svoje podobne kadrove postavljati neovisno o bilo kojim uslovima i standardima, a kao što smo imali prilike vidjeti u Radeljaševom slučaju presude zbog prijašnjih kriminala se tretiraju kao preporuke za nove pozicije”, zaključuje Kojović.