Na prošloj sjednici Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta FBiH delegat Naše stranke i član te komisije Predrag Kojović glasao je protiv prijedloga da se plaća rad u zajedničkim komisijama Federalnog parlamenta.

Komisija je predložila fiksnu naknadu od 350 KM mjesečno za svakog člana zajedničkih komisija oba doma Federalnog parlamenta. Računica kaže da je to preko 4.000 KM godišnje za svakog člana, a ako uzmemo u obzir sve komisije i sve njihove članove – to će biti preko 100.000 KM koje će građani Federacije, ne svojom voljom, uplaćivati na račun parlamentaraca, koji ionako imaju plate po 2-3 puta veće od federalnog prosjeka.

“Smatram da smo, kao federalni parlamentarci već plaćeni i za ovaj posao, i da je rad u komisijama obaveza koju smo preuzeli prihvatanjem mandata – glasao sam protiv. Nažalost, ostale kolege u Administrativnoj komisiji (SDA, HDZ, DNZ) nisu prihvatili moje argumente o teškoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi većina građana i da je, recimo, ova dodatna naknada viša od najniže penzije velikog broja građana, te su glasali za, izražavajući krajnji stepen neosjetljivosti prema socijalno ugroženim skupinama građana FBiH”, dodao je.

“Politka Naše stranke je oduvijek bila u skladu sa zahtjevom reformske agende, odnosno, smanjenje javne neproduktivne potrošnje i da se borimo za ukidanje raznih dodatnih naknada i beneficija parlamentaraca, i uvijek smo protiv svih prijedloga o povećanju. Budući da je odluka usvojena voljom većine, te da ne postoje mehanizmi kojima bi smo je mogli promjeniti ili zaustaviti, ja ću učiniti jedino što je moguće u ovom trenutku, a to je da ću sve budžetske novce koje mi plate po osnovu tog neopravdanog dodatka vratiti u federalnu kasu”, zaključio je Kojović.