Povodom prijedloga intervencije u monetarni sistem BiH, koji je uputio predsjednik RS-a Milorad Dodik, oglasio se Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

„Skorija ekonomska historija nedvosmisleno pokazuje da je modifikacija standardnih modela upravljanja sa rezervama Centralne banke, pogotovo u kombinaciji sa neortodoksnim shvatanjem uloge Valutnog odbora imala, blago rečeno, izuzetno negativan ekonomski uticaj na države koje su se na to odlučile. Istina je da insistiranje na obaveznim rezervama i valutnom odboru donekle ograničava prostor za monetarnu politiku države, ali su opasnost od neobuzdane inflacije i povećana izloženost riziku stranih potraživanja ili panike među lokalnim klijentima banaka daleko veći rizici“, kazao je Kojović.

Predsjednik Naše stranke dodaje da „finansijska injekcija realnom sektoru, ukoliko se Vlada opredijelila za interventni model u skladu Keynesovim učenjem, može doći samo iz budžeta i to kao rezultat restriktivne politike, dakle smanjenja javne neproduktivne potrošnje, a ne daljnim opterećenjem realnog sektora i građana“.

„Da je i vlast svjesna toga pokazuju pisma namjere koja šalje MMF-u u kojima se upravo to obećava. Nažalost, ta demonstracija pameti je prisutna samo u aplikacijama za kredite, a po njihovom primitku vlast kredite koristi kao i do sada za finansiranje preglomazne i neefikasne administracije. S obzirom da MMF takvo ponašanje ne želi više tolerisati i isplaćivati tranše bez ispunjenih uslova vlast je, pritisnuta činjenicom da skoro 30% stanovništva živi u siromaštvu bacila oko, da upotrijebim kolokvijalni izraz, na rezerve centralne banke“, dodao je.

Kojović smatra da je „teško povjerovati da bi se partije koje čine vladajuću većinu upustile u politizaciju Centralne banke i Valutnog odbora, ali iskustvo nam sugeriše da i najluđe zamisli imaju dobru šansu da uspiju u ovakvom sistemu“.