Povodom rješenja Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda FBiH kojim je odbijeno razmatranje apelacije Kluba Srba u Domu naroda FBiH, oglasio se Predrag Kojović, delegat u Domu naroda FBiH.

„Svaka pravna analogija sa sudskim rješenjem o kojem je riječ uvjerljivo sugeriše da su sve odluke – od izbora izvršne vlasti, pa do ključnih zakona i odluka koje su usvojene u toku ovog mandata – neustavne i konsekventno tome nevažeće. Ako se većina ne računa u odnosu na stvarni nego propisani broj delegata onda je za kvalifikovanu većinu u Domu naroda potrebno 30 a ne 28 glasova. Ne treba puno mašte da shvatite konsekvence ovakvog stava Suda. Naime, ona kaže da su neki od najvažnijih akata ovog doma u ovom mandatu usvojeni bez dovoljno glasova“, pojasnio je Kojović.

„Imperativ izlaza iz ove situacije će zahtijevati do sada neviđenu ustavnu i pravnu akrobatiku, a po mojoj procjeni i reakciju OHR-a. Moja su nadanja da će ovaj slučaj konačno prisiliti Parlament da krene u sveobuhvatnu izmjenu Ustava FBiH. Sve osim toga biće znak da u Parlamentu FBiH zapravo ne postoji politička volja za izgradnju prohodnog, evropskog ustavnog i pravnog sistema, i da je reformska agenda samo popularna fraza koju vlast koristi za aplikaciju za kreditna sredstva“, zaključio je Kojović.