Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnik Naše stranke Predrag Kojović iznio je niz primjedbi na prijedlog o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

„Ako postoji konzistentnost u politikama SDA, onda je to upotreba većina u zakonodavnim tijelima da bi se legalizovalo nešto što je nelegalno, počevši od ratne i poratne privatizacije, imovine svojih lidera, imenovanja svojih ljudi na pozicije, pa sve do ovog prijedloga, koji ne samo da previđa legalizaciju objekata koje su pojedinci izgradili nelegalno, već i da im to omogućimo pod povoljnijim uslovima od onih koji važe za građane koji grade u skladu sa zakonom“, kazao je Kojović.

„Dakle, građanin koji želi legalno izgraditi objekat prolazi nerazumno komplikovanu proceduru koju propisuju zakoni i za dobivanje raznoraznih saglasnosti mora uplatiti značajne sume novca. A onome ko je gradio ne pitajući nikoga i nemajući odobrenje, mi bismo, po mišljenju Vlade, sada trebali dati povoljnije uslove: recimo, da novčane pristojbe plati u 24 rate. Nama se, faktički, nudi da kaznimo građane koji poštuju zakon i da ih motivišemo da ubuduće ne poštuju zakon, a da one koji su ga prekršili nagradimo“, pojasnio je Kojović.

„Od 2006. svaka vlada KS-a, otprilike u ovom periodu godine, predlaže zastupnicima da legaliziraju ilegalnu gradnju, uporno zanemarujući činjenicu da je ilegalna gradnja uzrok klizišta, kao i da su ilegalni priključci na vodovodni sistem velikim dijelom uzrok redukcija vode, a ako nije ista, onda je vjerovatno i gora stvar sa priključcima na kanalizacionu mrežu“, dodao je.

„S obzirom da ilegalno građeni objekti ne prolaze kontrole, rezultat je da koriste goriva za grijanje koja su među najvećim uzrocima zagađenja vazduha i pretvaranje grada u gasnu komoru, kojem proteklih dana svjedočimo. Ako je jasno da tih 30.000 nelegalno izgrađenih objekata predstavlja opasnost po zdravlje svih građana i štetu po zakone, finansije i infrastrukturu Kantona, smatramo da Skupština treba prestati motivisati svoje građane da krše zakon i odbaciti ovaj prijedlog kako bi Kanton Sarajevo imao šansu da u budućnosti bude mjesto podnošljivo za življenje“, zaključio je Kojović.