Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uvrstila je četiri amandmana Naše stranke u Zakon o radu, a jedan će biti uključen u Opći kolektivni ugovor FBiH. Zahvaljujući ovim izmjenama smanjen je broj ukupnih sati koje radnici smiju raditi u toku sedmice, sindikati su dobili dodatnih mjesec dana za pregovore oko novih kolektivnih ugovora, što će smanjiti pritisak na sindikate u toku pregovora i pomoći im da se izbore sa bolje uslove zaposlenih.
Povećan je minimalni godišnji odmor za maloljetne radnike sa 20 na 24 dana, te je usvojena promjena obavezne pauze između dva ugovora o radu na određeno vrijeme sa dosadašnjih 15 na 60 dana, čime se smanjuje mogućnost malverzacija i povećava pritisak na poslodavca da radnika zaposli na neodređeno vrijeme. Zahtjev Naše stranke da poslodavac prije nego što otpusti radnika kojem je zbog invaliditeta promijenjena radna sposobnost mora tom radniku ponuditi prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za drugo radno mjesto unutar firme će biti obavezujuća odredba Općeg kolektivnog ugovora FBiH. Pored amandmana prihvaćen je i zahtjev Naše stranke u vezi sa formiranjem Fonda za porodilje, kojim će se izjednačiti prava porodilja iz javnog i privatnog sektora.

“Jučerašnju sjednicu Doma naroda nismo napustili zbog Prijedloga Zakona o radu, već zbog grubih kršenja Poslovnika i nepoštivanja demokratskog procesa. S obzirom da takvi propusti nisu prisutni pri današnjem zasjedanju Predstavničkog doma naš zastupnik Dennis Gratz će glasati za prijedlog Zakona o radu jer ga smatramo boljim zakonskim rješenjem od postojećeg. Jedini i isključivi motiv i za amandmane i za našu podršku je što duboko vjerujemo da je to u interesu svih građana i naše države”, kazao je Kojović.