Zastupnici Naše stranke uputili su na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zahtjev da se u dnevni red iduće sjednice uvrste dva zakonska prijedloga Naše stranke, koje je većina u Kolegiju, bez argumenata, odbila uvrstiti na dnevni red današnje sjednice.

Riječ je o Prijedlogu zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, te o Nacrtu zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.

„Prvi zakonski prijedlog, onaj o porijeklu i kontroli imovine funkcionera, Skupština je usvojila u formi nacrta, na sjednici odražnoj 1. juna, kao i zaključak da javna rasprava treba da traje 60 dana. Nakon provedene javne rasprave, u tom roku, ne postoji razlog zbog kojeg ovaj zakon ne bi došao na dnevni red. Važno je da se ovaj zakon bude usvojen upravo sada, kako bi u punom efektu bio primijenjen i na novoizabrane načelnike i vijećnike. Ako se svi slažemo da su korupcija i prisvajanje javnog novca od strane pojedinih političkih funkcionera ogroman problem, ne vidim zašto ovaj zakon ne bi trebao doći na dnevni red“, kazao je Predrag Kojović, zastupnik NS.

„Zakon o potpomognutoj oplodnji je od najveće važnosti, jer mladi ljudi nemaju novac za liječenje neplodnosti, dok je Kanton Sarajevu zajedno sa Federacijom BiH, gotovo jedino mjesto u Evropi gdje se mladim ljudima ne nudi bilo kakva zdravstvena pomoć u zasnivanju porodice. Finansijska sredstva za provođenje ovog zakona osigurat će Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a zakon predlažemo u periodu kada počinje planiranje budžeta kako Kantona tako i Zavoda“, dodao je Kojović