Članovi Naše stranke, uz podršku rukovodstva Naše stranke, sutra će na ulicama gradskih sarajevskih općina razgovarati s građanima i tražiti njihovu podršku inicijativi za direktan izbor gradonačelnika, koju je pokrenula Naša stranka u parlamentarnim tijelima.

Štandovi Naše stranke bit će postavljeni na lokacijama u gradskim općinama (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), ali i u općinama Vogošća i Ilidža, gdje će se među građanima provesti anketa o prijedlogu za uključivanju ovih općina institucionalno u sastav Grada Sarajeva.

„Nakon što smo pokrenuli inicijativu, javnost je u najvećoj mjeri pozitivno reagirala na nju. Dobili smo podršku građana putem društvenih mreža, kao i javnu podršku Socijaldemokratske partije. Studiozno smo radili na zakonskim prijedlozima, a sada tražimo što veću podršku građana, javnosti i političkih subjekata. Pored informativnog materijala, koji ilustrativno objašnjava suštinu naših prijedloga vezano za izmjene u načinu izbora gradonačelnika i Gradskog vijeća, očekujemo i formalizaciju podrške građana u vidu potpisa na peticiju podrške za uvođenje direktnog izbora gradonačelnika i gradskih vijećenika“, kazao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

Kojović je dodao da je Naša stranka inicijativu pokrenula motivisana izmjenama Ustava KS, koje su pokrenute sudskim presudama i potrebom da se Ustav KS uskladi sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

„Naša procjena je bila da je ovo idealna prilika da napravimo dodatni korak ka demokratiziranju sistema u izboru vlasti, kako bi se uspostavila tjesnija veza između volje građana i volje onih, koji dobiju mandat da vrše vlast. Kada smo 2013. implementirali presudu Sejdić-Finci u KS, pokazali smo da možemo biti predvodnikom borbe protiv diskriminacije. Sada je cilj da Naša stranka pokaže na primjeru Sarajeva svoju viziju građanske, multietničke, demokratske i evropske BiH, koju nudimo svim Bosancima i Hercegovcima kao alternativu politici podjela i sukoba“, zaključio je Kojović.

Kojović je pozvao građanke i građane Sarajeva da u što većem broju daju podršku ovoj inicijativi, koja ima za cilj da zakonski implementira njihovo neotuđivo pravo da sami biraju svoju vlast i ljude koji će ih predstavljati.