Naša stranka će Parlamentu FBiH inicirati izmjenu Ustava FBiH kojom će se ograničiti samovolja predsjednika FBiH prilikom odlučivanja o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica, kazao je Predrag Kojović, delegat NS-a u Domu naroda FBiH.

“Živko Budimir je u svojstvu predsjednika FBiH pomilovao 194 osobe osuđene po zakonima FBiH za krivična djela, ubistva, silovanja, teška razbojništva, trgovinu drogom i zloupotrebu službenog položaja. Da Budimir nije bio izuzetak pokazuje i praksa Borjane Krišto za vrijeme dok je bila predsjednica FBiH. I ona je pomilovala niz lica pod nejasnim kriterijima, suspendirajući institucijom pomilovanja pravni poredak bez moralnih i racionalnih argumenata”, pojasnio je svoju inicijativu Kojović.
“To kako SDA i HDZ shvataju instituciju pomilovanja, kao i sadašnji zakonske propise o pomilovanju, najbolje pokazuje slučaj Hazima Vikala. Taj tada značajni kadar SDA je 2006. osuđen jer je, kao premijer Tuzlanskog kantona, oštetio budžet za enorman iznos, kupivši od jedne privatne firme 140 tona boja za kojima nije postojala nikakva potreba. Njega je Krišto pomilovala, sa obrazloženjem da je – pazite sad! – neophodan svojoj privatnoj firmi koja se bavi izradom informacionog sistema za Zavod za zapošljavanje FBiH”, pojasnio je Kojović.
“Kasnije je sud utvrdio da je Vikalova firma, kojoj je bio tako potreban po mišljenju Borjane Krišto, oštetila isti taj Zavod za 370 000 KM, a šteta nije naplaćena jer je Vikalo ugasio firmu tokom sudskog procesa. Ali predsjednik FBiH – ovaj put Budimir – ponovo je pomilovao tog SDA-ovog kadra i čak mu je izdejstvovao brisanje krivičnog djela iz registra, tako da je Vikalo mogao biti SDA-ov kandidat za načelnika Gračanice na prethodnim lokalnim izborima”, dodao je Kojović.
“Uzevši u obzir SDA-ove, HDZ-ove i Budimirove zloupotrebe koje omogućavaju trenutni propisi o pomilovanju, uime Naše stranke tražiću izmjenu Ustava FBiH i Zakona o pomilovanju, kako bi se uredili uslovi pod kojima predsjednik FBiH može koristiti ovo sredstvo. Najvažnija izmjena bit će ukidanje mogućnosti višestrukog pomilovanja, tj. amnestiranja povratnika u krivičnog djelo. Bez imalo sumnje tvrdim da bi protiv ovog prijedloga mogli biti samo oni koji, strahujući zbog svojih trenutnih malverzacija, smatraju da bi im sadašnji sistem pomilovanja mogao biti koristan u budućnosti”, zaključio je Kojović.