Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj se razmatraju izmjene Ustava KS, zastupnik Naše stranke Predrag Kojović iznio je prijedlog Naše stranke da se kroz izmjene Ustava KS građanima omogući da direktnim glasanjem biraju gradonačelnika Sarajeva.

„Iako su izmjene Ustava, koje se danas upućuju u javnu raspravu, motivisane sudskim presudama i potrebom da se Ustav uskladi sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, nadamo se da će Vlada i Skupština KS prepoznati ovo kao priliku za dodatne izmjene koje će nas pridružiti zemljama razvijenog demokratskog uređenja. Cijeli Ustav je sada otvoren za amandmanske izmjene u javnoj raspravi koja će trajati najmanje 30 dana“, kazao je Kojović.

Kojović je dodao da je Naša stranka već pripremila prijedloge ustavnih amandmana, čijim bi usvajanjem građanke i građani Sarajeva stekli pravo da direktnim izborima u dva kruga biraju svog gradonačelnika.

„Podsjećam da je u januaru 2013. Skupština KS napravila hrabar i mudar iskorak implementirajući u KS presudu u slučaju Sejdić-Finci. Tada je Sarajevo pokazalo da je u stanju biti predvodnik u ukidanju diskriminacije i pokretanju države u smjeru proevropskih reformi. Pravo na direktni izbor gradonačelnika treba biti naš sljedeći korak“, dodao je Kojović.

Predsjednik Naše stranke kazao je da je „nemoguće nespomenuti činjenicu da o izmjenama Ustava KS danas raspravljamo u kontekstu HDZ-ovih prijedloga izmjena Izbornog zakona, koje bi uspostavile novu diskriminaciju i udaljile BiH od evropskih demokratskih standarda“.

„Bosni i Hercegovini su pod hitno neophodne promjene u ustavnom sistemu, koje će ukidati postojeću diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti ili nepripadnosti i dati pravo građanima i građankama da svoje predstavnike biraju na način na koji to rade građani drugih evropskih gradova “, zaključio je Kojović.