Povodom Prijedloga zakona o radu, koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru, oglasio se predsjednik Naše stranke Predrag Kojović.

“Naš pravno-ekonomski tim je uradio vrlo detaljnu analizu predloženog zakona, poredeći ga sa prethodnim, odnosno još uvijek važećim zakonom, jednako kao i sa evropskom legislativom u toj oblasti. O ovom važnom pitanju Naša stranka će zauzeti stav nakon provedene diskusije unutar nadležnih organa stranke. Mi ćemo, a što je vjerujemo i interes građana, odlučiti o ovom pitanju racionalno, s ciljem da novi zakon o radu što bolje zaštititi dobre radnike od loših poslodavaca, ali isto tako i dobre poslodavce od loših radnika” kazao je Kojović

“Smatramo da je zakonska regulativa u ovoj oblasti od najvećeg državnog interesa, te paušalno donesene i populistički intonirane ocjene istog, a u svrhu kratkoročnih političkih interesa, smatramo neinformisanim ili neodgovornim političkim ponašanjem “, dodao je Kojović