Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, vijećnice Naše stranke glasale su protiv Prijedloga općinskog budžeta za 2016. godinu.

„Skoro 10 miliona KM nerealiziranih projekata je preneseno iz ovogodišnjeg budžeta u budžet za 2016. To se dešava već 3 godine, prenose se milionska sredstva. Svake godine Općina uvrštava, recimo, izgradnju vodovoda u Nahorevu i škole na Šipu i svake godine odgađa da ih realizira, razvlači se s gradnjom i ostavlja se ljude u Nahorevu bez vodosnadbijevanja i ostavlja se na cjedilu 500 đaka koji bi trebali ići u školu na Šipu“, kazala je Amela Kuskunović.

„Nemoguće je nazivati razvojnim budžet u kojem se više od 60% sredstava (16 miliona) u odnosu na realni budžet (25 miliona) prenosi. Dobro, 6 miliona za Civilnu zaštitu se mora prenijeti, ali ovih ostalih 10 miliona predstavljaju projekti koje Općina nije realizirala u ovoj godini: jednostavno rečeno, ne možete se dičiti prijenosom projekata koje ste obećali realizirati, a niste ih realizirali. Tih 10 miliona nerealiziranih projekata je zapravo sramni biljeg nerada ove općinske vlasti“, dodala je.

„Amandmani koje smo mi predložili bili su projekti u interesu građana i lokalne zajednice, a općinska uprava ih je redom odbila, obrazlažući da ih nismo predali na vrijeme, što je neistina, jer smo ih predali u redovnoj proceduri, 10 dana prije sjednice“, kazala je.

„Posebno je indikativno da je Prijedlog budžeta, za razliku od Nacrta, povećan za 1,4 miliona KM, a nama je iz općinske uprave rečeno da nema sredstava za realizaciju naših amandmana, kojim smo tražili bolje utopljavanje vrtića i škola, sanaciju i opremu dječijih igrališta, pomoć đacima slabijeg imovinskog stanja, uvođenje inkluzivne nastave u osnovne škole, otvaranje biznis inkubatora i kupovinu vozila hitne pomoći za Dom zdravlja u Centru. Mi od ovih projekata nećemo odustati i borit ćemo za njihovu realizaciju kad dođe vrijeme za rebalans ovog budžeta“, pojasnila je Kuskunović.