Naša stranka održala je danas pres-konferenciju po pitanju tri zakona na federalnom nivou – Zakona o porezu na dohodak, Zakona o štrajku i Zakona o pomilovanju.

Članica Predsjedništva NS Lamija Tiro, koja je radila na izmjenama Zakona poreza na dohodak,  kazala je da u ovaj Zakon “moraju biti uključeni i adekvatni lični odbici za porodice s djecom i osobe s invaliditetom”.

“Prilikom našeg prvog uvida u  nacrt novog zakona o porezu na dohodak, uočili smo da je vlada izbacila važan segment koji se nalazi u trenutnom zakonu. Radi se o ličnim odbitcima, jer novim zakonom nije predviđena kategorija ličnih odbitaka. Jednostavnije rečeno to znači da je isti odbitak za sve i da isti porez plaća radnik koji ima troje djece koje izdražava i radnik koji nema nijedno”, dodala je Tiro.

Tiro je kazala da u svim zemljama Evrope i u regionu, naprimjer Hrvatska kao najbliži primjer, bez obzira na progresivne stope poreza zadržani su lični odbitci.

“Naravno, u lične odbitke pored izdržavanih članova porodice i djece  spadaju i odbitci za utvrđenu vlastitu invalidnost ili invalidnost člana porodice. Sve su to kategorije prema kojima država mora biti socijalno osjetljiva. Ako se prihvati amandman Naše stranke i zadrže se lični odbitci država bi takvim rješenjem pokazala da brine o svim kategorijama svojih građana, prati njihove mogućnosti i potrebe i brine o natalitetu”, kazala je.

“U vrijeme kada se Bosna i Hercegovina suočava sa bijelom kugom, država mora biti stimulativna prema porodicama. Ako porezima ne stimuliše rađanje djece, tako što će omogućiti manje poreze, nema mjesta raspravi o zabrinutosti vlasti prema padu nataliteta. Na ovakvim zakonima treba da se dokažu”, zaključila je Lamija Tiro.